home Kroeskarperstraat 54, Hengelo (ov)

email info@bouwadviesasbroek.nl

phone 06-45002575

Welke diensten biedt Bouwtechnisch Adviesbureau Asbroek aan

Wij leveren maatwerk advies voor de voorbereidende fase van het bouwproces. Daarnaast kan er voor elk bouwbezoek een rapportage van de gerede werkzaamheden gemaakt worden, zodat iedereen op de hoogte is van de voortgang en de kwaliteit van het bouwproces (kwaliteitsborging). Op locatie kan er ook direct met het personeel worden besproken of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Voordeel hiervan zijn de korte lijnen die zullen ontstaan.

Nu er schaarste is aan vak geschoolde werknemers zullen er diverse werkzaamheden door externe inleners worden uitgevoerd. Veelal onder regie van de hoofdaannemer, maar die heeft ook een beperkt aantal mogelijkheden om voldoende controle uit te voeren op zijn ingeleende personeel. Ook hier bieden wij begeleiding van het personeel, om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Door tekort aan vakmensen op locatie zal de bouw steeds meer gebruik gaan maken van half gerede en/of prefab producten die er voor zorgen dat de inzet van manuren op locatie minder worden. Toch eist de fabrikant dat er gewerkt en gemonteerd wordt via de meegeleverde voorschriften. Hier is waar ik ondersteuning kan bieden, door mee te laten kijken en het bouwproces actief te begeleiden. Dit geeft een stuk meerwaarde van de bouwkwaliteit en het bouwproces en ook rust voor de opdrachtgever. Hierdoor heeft de opdrachtgever tijd om te doen waar hij zelf goed in is.

Bouwtechnisch Adviesbureau Asbroek gaat niet op de stoel van de opdrachtgever, architect, constructeur, installateur of welke andere onderaannemer zitten, met een ieder zijn eigen bouwspecialisme. We zitten allemaal op een eigen stoel die aan dezelfde grote tafel staat waarop een ieder zijn eigen inbreng heeft. Ik zal er voor zorgen dat iedereen opgeruimd weer van en aan de tafel komt te zitten. Het werken met diverse disciplines staat centraal.